Reeglid

Kasutustingimused

Registreerudes internetioksjoni www.romu.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud ja nõustud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused).
Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje http://www.romu.ee kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku (AMJ Autoäri OÜ, registrikood 10615599 , edaspidi ROMU.EE) vahel Oksjoni käigus tekkivate õigussuhete kohta.
Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja ROMU.EE vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid.

Kliendid kasutavad Oksjonit täielikult omal vastutusel. ROMU.EE ei vastuta Klientide poolt Oksjonil tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning muude Oksjoni kasutamisest tulenevate Klientide kohustuste täitmise eest.
www.romu.ee leht ja kogu selle sisu on kaitstud vastavalt autoriõiguse seadusele.

Registreerumine:

Registreeruda saab elektrooniliselt aadressil www.romu.ee, täites vastava ankeedi nõutud andmetega või AMJ Autoäri OÜ aadressil Üksnurme tee 14, Saku, Harjumaa.
Registreeritud kasutajakonto kehtib tähtajatult. Kasutajal on õigus oksjonil osalemine ise lõpetada esitades ROMU.EE-le vastavasisulise avalduse.
Kasutajaks saab registreeruda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt täielikult teovõimeline füüsiline isik või nõuetekohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Oksjoni kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.

Klient kohustub:

Esitama Oksjoni kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime, isikukoodi all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
Hoidma Oksjoni kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;
Koheselt e-posti teel informeerima ROMU.EE kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;
Koheselt e-posti teel informeerima ROMU.EE lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse;
Tutvuma enne pakkumise sooritamist pakutava kauba/esemega kohapeal
(Saku Üksnurme tee 14) ja veenduma omapoolse pakkumise õigsuses;

Võidetud ja makstud sõidukile vormistama maanteeametis omanikuvahetus, kustutama arvelt lammutustõendiga või vormistama eksporti;
Oksjoni võitmise korral allkirjastama lepingu ja sõiduki ära toimetama müügiplatsilt hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast arvel või lepingus märgitud tasumistähtaega;

ROMU.EE kohustub

Võimaldama klientidel tutvuda oksjonil oleva kaubaga;
Oksjoni lõppedes informeerima parima pakkumise teinud klienti, kellele kauba müügi on
aktsepteerinud kauba omanik ja leppima kokku kauba eest tasumise korra ning sellele
järgnevas kauba üleandmises;
Mitte avalikustama kolmandatele osapooltele klientide isikuandmed
(va. seadusega ettenähtud juhtudel: seadusvastase tegevuse selgitamisel/tuvastamisel);
Mitte avalikustama ostja andmeid kolmandale isikule (välja arvatud ostja nõusolekul).

ROMU.EE :

Ei vastuta mitte mingil moel oksjonil olevate kaupade ega sõidukite komplektsuse ega korrasoleku eest;
Omab õigust pakkumis aega pikendada, muuta avaldatud pakkumiste sisu, muuta kodulehe paigutust, kui ka sisu;
Omab õigust tühistada pakkumise tulemused kui pakkumiste kulgu on mõjutanud tarkvara tehniline rike või kui pakkumise võitja on rikkunud kasutuslepingus olevaid tingimusi või mõjutanud ükskõik millisel viisil pakkumise loomuliku kulgu või kui pakkumisi tehakse läbi variisikute;
Omab õigust nõuda leppetrahvi oksjoni võidust loobumise eest (kuni 10 % lõppsummast);
Omab õigust tähtaegselt tasumata arvete pealt arvestada viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 1 kuu jooksul peale arve väljastamist edasi inkasso või võlgade väljanõudmisega tegelevale firmale, kusjuures Klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksetega seotud kulud, sh võla sissenõudekulud (inkasso-, kohtukulud jms);
Omab õigust nõuda parkimistasu (vastavalt hinnakirjale), kui sõidukit ei toimetata ära ettenähtud aja jooksul (5 tööpäeva arve/lepingu jõustumises).
Omab õigust muuta oksjoni läbiviimise korda ja moodust;
Omab õigust piirata või tühistada Kliendi kasutusõiguseid, kui klient rikub Romu.ee kasutustingimusi.

Oksjoni tüüp:

Oksjoni taimer näitab alles jäänud aega registreerimiseks (ehk pakkumise tegemiseks), et osaleda telefoni teel toimuvale oksjonil. Kui aeg jõuab nulli näidatakse toote juures parimat pakkumist veebis ja kirja „Käimas on telefonioksjon“. Lisaks kuvatakse kirja „Kõrgeim pakkumine telefonis“. Edasi toimub oksjon telefoni teel juba KÕIKIDE inimestega, kes on teinud oma pakkumise. Oksjon lõppeb kui võitja on selgunud ja teised osalejad ei soovi enam juurde pakkuda. PARIM PAKKUJA INTERNETIS EI OLE AUTOMAATSELT OKSJONI VÕITJA!

Oksjoni lõppedes edastatakse oksjoni protokoll kauba müüjale. Pärast müügi aktsepteerimist saadetakse võitjale arve või leping, mille alusel saab kauba eest tasuda. Kauba saab kätte pärast raha laekumist ja maanteeametis tehtud omanikuvahetust või arvelt kustutamist. Kaup asub Üksnurme tee 14, Saku alevik, Harju maakond 75501 (kui ei ole märgitud teisiti).

Informatsioon:

Kui on tegu piirhinnaga oksjoniga, kohustub omanik müüma kauba kui piirhind on ületatud. Piirhind on kahekordne alghind (tavaoksjonil kohustus puudub).
Oksjoni kaudu müüdavatel sõidukitel/kaupadel puudub garantii, kui seda ei ole eraldi märgitud objekti juurde. Käesolevaga esitatud tingimuste muutmine või täiendamine jõustub koheselt pärast uute tingimuste avalikustamist ja teavitamist Romu.ee poolt. Kui Klient ei teata 1 nädala jooksul kasutusõigustest loobumisest, loetakse ta nõustunuks uute tingimustega.

Lisateenuste hinnakiri:

Sõiduki tõstmine kahveltõstukiga 20€.

Sõiduki ekspordi vormistamine maanteeametis ja registreerimistunnistuse saatmine postiga 30€.

Transiitnumbrite vormistamine: vastavalt kokkuleppele.

Sõiduauto parkimistasu 5€ päev.

Sularahas maksmise teenustasu on 0,6% summast (minimaalne tasu 5€)

Veoauto või haagise parkimistasu 15€ päev.

* Hindadele lisandub käibemaks

Vajuta või lohista failid üles laadimiseks siia. Lisada saab kuni 10 pilti.